Dark Fox :: Web Development

Wsparcie serwisów

Stworzenie własnej witryny czy aplikacji to nie wszystko.

Nowe funkcjonalności

Strony internetowe czy aplikacje tak webowe, jak i mobilne można porównać do żywego organizmu, który się ciągle rozwija. Oczywiście, nie da się wykonać porównania 1:1, bo w końcu niektóre strony, takie jak np. proste wizytówki, zmieniają swoją treść raczej tylko w wyjątkowych sytuacjach takich jak zmiana adresu firmowego, czy numeru telefonu.

Zasada jest jednak dość prosta: im bardziej rozbudowany jest serwis, tym więcej dodatkowej pracy może on wymagać w przyszłości. Już na etapie planowania strony czy aplikacji warto wziąć pod uwagę jej przyszły rozwój. Przykładem może być np. własny blog. Strona, na której początkowo publikujemy posty o interesującej nas tematyce, może przeobrazić się w miejsce otoczone dużą społecznością. To z kolei może zachęcić właściciela do wydania np. własnego ebooka, czy zorganizowania kursu on-line.

Można w tym celu oczywiście utworzyć nową stronę, skorzystać z gotowych rozwiązań, ale i można pomyśleć o aktualizacji już istniejącej witryny. Nic nie stoi na przeszkodzie, by strona, która początkowo była blogiem, posiadała prosty mechanizm umożliwiający zakup twórczości jej autora.

Utrzymanie serwisów

W parze z obszernością projektu nierzadko idzie także większe jego skomplikowanie. Nie ma ludzi nieomylnych — błędy zdarzają się zawsze. Mogą to być zarówno błędy w kodzie, które najczęściej powinny być naprawione w ramach udzielonej gwarancji, jak i błędne mogą być założenia stojące za pewnymi mechanikami stworzonego serwisu.

Usługa utrzymania serwisów działa w myśl zasady, że zarówno problemami, jak i nowymi funkcjonalnościami, najlepiej (i zapewne najszybciej) zajmie się ta osoba, która ten serwis napisała, albo ma z nim najwięcej doświadczenia. Usługa ta, to nic innego jak gwarancja czasu programisty, by podanym tematem zajął się priorytetowo.